OKINAWA KARATE-DO GOJU-RYU SHOREI-KAI
Registered Dojos, Shihans and Instructors

Shorei-Kai Hombu Dojo
(Ichikawa Dojo)

Masaru Nose Shihan

Shorei-Kan
 • Shihan - Toshio Ijima
 • Shihan - Yoshiyuki Honda
 • Shihan - Kazaburo Ito
 • Instructor - Yoko Miyagi
 • Instructor - Kiochi Kamei
 • Instructor - Guy Smith
 • Instructor - Taketo Ashizawa
 • Instructor - Makiko Sato

Amori Dojo

 • Shihan - Kenji Kanno

Yamagata Dojo
 • Instructor - Masato Murakata

Eifukuji Dojo
 • Shihan - Shizuo Nikaido

Miyakonojo Dojo
 • Shihan - Mikitaka Herakawa

Amami dojo
 • Shihan - Tsutomu Tokudo

SAITAMA-CHIKU HONBU
Hombu-cho - Sohei Iijima Shihan

Hatogaya Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima
 • Instructor - Buichi Iijima

Minori Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima

Kawaguchi Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima

CANADA-CHIKU HONBU
(Shuswap Honbu Dojo)
Hombu-cho - Vic Hargitt Shihan (International Representative)

Princeton Dojo
 • Instructor- Steve White Sensei
Pincher Creek Dojo
 • Instructor - Peter Dressler Sensei

Surrey Dojo
 • Instructor - Phong Tran Sensei

South Langley Dojo
 • Instructor - Ennio Gasbarri Sensei
INTERNATIONAL DOJOS


FLORIDA USA

Lake Wales Dojo
 • Instructor - Darrell Brewer Sensei
OKLAHOMA USA
Okinawa Karate School Oklahoma
 • Shihan - Chris Fay
TEXAS USA
Austin Texas Okinawan Karate
 • Shihan - Ty Yocham
MANDURAH  AUSTRALIA
Mandurah Dojo
 • Shihan - Harry Bergeest

SHOREI-KAI CANADA DOJO DIRECTORY

Shorei-Kai Canada
Canadian/USA and International Representative
Vic Hargitt Shihan
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Shuswap Dojo - Canada /USA Hombu Dojo
Hombucho Vic Hargitt Shihan
Cedar Heights Community Centre
2316 Lakeview Drive, Blind Bay
B.C. Canada

 

 

Surrey Dojo
Shibucho Phong Tran Sensei
12895 85th Ave.
Surrey,
B.C., Canada
Phone: 604 582 8125

 

 

Princeton Dojo
Shibucho Steve White Sensei
Princeton Arena
Princeton
B.C., Canada
Phone: 250 295-8021

South Langley Dojo
Shibucho Ennio Gasbarri Sensei
Glenwood Elementary School
20785 24th Ave. Langley
B.C., Canada
Phone: 604 510 3244 or 604 418 1427Pincher Creek Dojo
Shibucho Peter Dressler Sensei
Canyon School
Pincher Creek
Alberta., Canada
Phone: 403 627-4214

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

OTHER SHOREI-KAI WEB SITES

Chris Fey's Okinawa Karate School

CHRIS FEY SHIHAN


Shorei-Kan SRK Karate Dojo

www.shorei-kansrkkarate.com
JOHN ROSEBERRY SHIHAN
John Roseberry Shihan is one of the first students of Master Seiikichi Toguchi to teach Shorei-Kan Karate in North America and has been teaching karate for over 50 years

NON-SHOREI-KAI LINKS