Shorei-Kai Dojo DirectoryOKINAWA KARATE-DO GOJU-RYU SHOREI-KAI
Registered Dojos, Shihans and Instructors

Shorei-Kai Hombu Dojo
(Ikichikawa Dojo)

Masaru Nose Shihan

Shorei-Kan
 • Shihan - Toshio Ijima
 • Shihan - Yoshiyuki Honda
 • Shihan - Kazaburo Ito
 • Instructor - Yoko Miyagi
 • Instructor - Kiochi Kamei
 • Instructor - Guy Smith
 • Instructor - Taketo Ashizawa
 • Instructor - Makiko Sato

Amori Dojo

 • Shihan - Kenji Kanno

Yamagata Dojo
 • Instructor - Masato Murakata

Eifukuji Dojo
 • Shihan - Shizuo Nikaido

Miyakonojo Dojo
 • Shihan - Mikitaka Herakawa

Amami dojo
 • Shihan - Tsutomu Tokudo

SAITAMA-CHIKU HONBU
Honbu-cho - Sohei Iijima Shihan

Hatogaya Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima
 • Instructor - Buichi Iijima

Minori Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima

Kawaguchi Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima

CANADA-CHIKU HONBU
Honbu-cho - Vic Hargitt Shihan

Princeton Dojo
 • Instructor- Steve White Sensei
Pincher Creek Dojo
 • Instructor - Peter Dressler Sensei

Surrey Dojo
 • Instsructor - Phong Tran Sensei

South Langley Dojo
 • Instructor - Harry Bergeest Shihan

FLORIDA USA
(under Shorei-Kai Canada)

Lake Wales Dojo
 • Instructor - Darrell Brewer Sensei

SHOREI-KAI CANADA DOJO DIRECTORY

Shorei-Kai Canada
Canadian Representative
Vic Hargitt Shihan
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Surrey Dojo
Shibucho Sensei Phong Tran
Bothwell Elementay School
17070 102 Ave
Surrey B.C., Canada

 

Princeton Dojo
Shibucho Steve White
Princeton Arena
Princeton
B.C., Canada
Phone: 250 295-8021

South Langley Dojo
Shibucho Harry Bergeest Shihan
Glenwood Elementary School
20785 24th Ave. Langley
B.C., Canada


Pincher Creek Dojo
Shibucho Peter Dressler
Canyon School
Pincher Creek
Alberta., Canada
Phone: 250 295-8021
NON-SHOREI KAN LINKS

TOGKF (Texas Okinawan Goju Kai Federation)
Dean Chapman Shihan
Dean Chapman Kyoshi is a personal friend of Shihan Vic Hargitt, and started his training in Shorei-Kan Karate but is no longer affliated with Shorei-Kan